Julia Yurichek,

učiteľ

Volám sa Julia. Vzdelávaním som učiteľom ruského jazyka a literatúry. Pracujem v škole už tretí rok, teraz som triedny učiteľ 7. ročníka.

Špecifickosť môjho predmetu je zaujímavá, pretože na hodinách nehovorím len o materiáli a dávam vedomosti, ale vychovávam dušu dieťaťa - krehkú, neskúsenú, naivnú dušu. S pomocou morálnych textov a klasických diel analyzujeme rôzne situácie, prispôsobujeme ich životom. Tak sa chlapci naučia robiť správnu vec, objektívne hodnotiť konanie iných ľudí.

Mojou úlohou učiteľa je nasmerovať deti na správnu cestu, nastaviť kurz, ktorý treba nasledovať, učiť ich, aby sa rozhodli správne, ale nie pre nich. Hlavnou vecou, ​​po ktorej by mali prísť po našich triedach, je uvedomenie si dôležitosti vlastného rozvoja, pretože ani učiteľ, ani rodičia nevedú dieťa po celý život, nebudú ho môcť každú minútu učiť.

S mojimi študentmi sa snažím udržiavať mierne teplý vzťah. Veľa času rozprávame vo svojom voľnom čase, hovoríme o hodinách, spolu trávime prázdniny. Takže ich poznám lepšie a ja.

Je veľmi dôležité, aby dieťa dôverovalo učiteľovi a ja sa snažím, ako najlepšie môžem, nestratiť túto dôveru.

Publikácie na stránke

tehotenstvo

vývoj

zdravie