V Rusku sa navrhuje zmeniť rodinné právo

Rada federácie pripravila celý súbor návrhov zákonov o zmene rodinnej legislatívy. Musia sa dotknúť deväť federálnych zákonov a vykonať úpravy troch kódov, K dnešnému dňu bol balík dokumentov dokončený a je pripravený na predloženie do Štátnej dumy na posúdenie.

Plánujú sa zmeny najmä v tých nariadeniach, ktoré sa týkajú ochrany práv maloletých detí.

Plánuje sa aj sprísnenie a spresnenie pravidiel na vyňatie detí z ich rodín, ak je dieťa v nebezpečnej situácii. Nový balík dokumentov zahŕňa zavedenie trestu pre zamestnancov opatrovníctva a opatrovníka pre nečinnosť, ako aj pre príliš unáhlené odňatie detí bez toho, aby sa najprv stanovili všetky okolnosti, pretože to je považované za poslednú možnosť a zamestnanci opatrovateľských agentúr to musia brať motivovane a primerane.

Na konci marca sa plánuje predložiť návrhy poslancom na posúdenie.

tehotenstvo

vývoj

zdravie