Rusko zavedie nový vzdelávací systém, ktorý pomôže vyplniť medzery v poznaní detí

Ministerstvo vedy a vzdelávania Ruska to uviedlo v krajine bude spustený nový projekt, ktorý pomôže vyplniť medzery v poznatkoch každého jednotlivého študenta.

V rámci projektu „Digitálne vzdelávacie prostredie“ sa objaví špeciálny systém, v ktorom bude mať každé dieťa školského veku svoj osobný účet. Automaticky zhromažďuje všetky informácie o pokroku v rôznych predmetoch tak, aby rodičia a učitelia mohli naplánovať individuálny rozvrh ďalších tried - jedno dieťa bude mať prospech z ďalších tried v matematike, a druhé musí vyplniť medzery v znalosti cudzieho jazyka.

Okrem výkonu školy nový systém zachytí tzv. „Digitálnu stopu“, analyzuje stránky a požiadavky konkrétneho študenta na internete, ako aj jeho osobné stránky na sociálnych sieťach.

Pomôže to identifikovať oblasti záujmu a upravte program podľa preferencií každého študenta. Najmä program ponúkne každému dieťaťu individuálny obsah pre ďalšie triedy.

Tento systém bude užitočný pre učiteľov, zachráni ich pred množstvom bežných dokumentov. A všetky informácie o študentskom učiteľovi sa môžu dostať doslova „jedným kliknutím“.

tehotenstvo

vývoj

zdravie