Všetky deti mladšie ako 14 rokov majú zaplatiť jednorazový príspevok.

Dnes bol návrh zákona predložený Štátnej dume Ruska, ktorá stanovuje novú veľkosť pre všetky deti mladšie ako 14 rokov, Autormi boli poslanci z LDPR Alexander Sherin a Kirill Cherkasov. Dokument navrhuje zaviesť mesačný príspevok na federálnej úrovni, ktorý dostanú rodičia detí do 14 rokov. Jeho veľkosť by nemala byť nižšia ako polovica priemerného životného minima stanoveného pre aktuálny deň v krajine..

V súčasnosti je priemerné ruské životné minimum 10 444 rubľov (k druhej polovici roku 2018). To znamená, že by mal byť jednorazový príspevok pre dieťa, ktoré ešte nie je štrnásť rokov nie menej ako 5222 rubľov mesačne.

Dokument tiež stanovuje ročnú indexáciu tejto dávky v súlade s úrovňou inflácie.

Dnes, takýto príspevok existuje, ale jeho veľkosť je smiešne, napríklad v Altajskom teritóriu, je stanovená na 90 rubľov mesačne, a tieto príspevky sú stanovené štátnymi orgánmi v každom predmete federácie a platí z regionálneho rozpočtu. Návrh sa bude posudzovať počas parlamentných schôdzí tohto jari.

tehotenstvo

vývoj

zdravie