Koľko chromozómov obsahuje jadro spermií a aké vlastnosti má sada chromozómov spermií?

Obsah

Schopnosť prenášať genetické informácie je pre rozmnožovanie veľmi dôležitá. Znaky chromozomálneho súboru samčích reprodukčných buniek ďalej po počatí spôsobujú dedičnosť určitých znakov. Tento článok vám povie, koľko chromozómov spermie obsahuje.

Vlastnosti štruktúry samčej reprodukčnej bunky

Genetická informácia, ktorá je dedičná rodom, je kódovaná v samostatných génoch umiestnených v chromozómoch.

Prvé myšlienky vedcov o chromozómoch, ktoré sú v ľudských bunkách, sa objavili v 70. rokoch XIX storočia. K dnešnému dňu, vedecký svet neprišiel ku konsenzu o tom, kto z výskumníkov objavil chromozómy. Tento objav bol v rôznych časoch „privlastnený“ I. D. Chistyakovovi, A. Schneiderovi a mnohým ďalším vedcom. Samotný termín „chromozóm“ však prvýkrát navrhol nemecký histolog G. Waldeyer v roku 1888. Doslovný preklad znamená "maľované telo", pretože tieto prvky sú pri výskume veľmi dobre znečistené základnými farbivami.

Väčšina vedeckých experimentov, ktoré objasnili definíciu štruktúry chromozómov, sa uskutočnili hlavne v XX. Storočí. Moderní vedci pokračujú vo vedeckých experimentoch zameraných na presné dekódovanie genetickej informácie, ktorá je obsiahnutá v chromozómoch.

Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie toho, ako sa vytvára chromozómová množina mužskej reprodukčnej bunky, dotkneme sa trochu biológie. Každá spermatozoon sa skladá z hlavy, strednej časti (tela) a chvosta. V priemere dĺžka samčej bunky k chvostu je 55 mikrónov.

Sperma má elipsoidný tvar. Takmer celý vnútorný priestor vyplňuje špeciálnu anatomickú formáciu, ktorá sa nazýva jadro. V ňom sú chromozómy - hlavné štruktúry bunky, ktoré nesú genetickú informáciu.

Každý z nich obsahuje iný počet génov. Takže existuje viac a menej oblastí bohatých na gény. V súčasnosti vedci vykonávajú experimenty zamerané na štúdium tejto zaujímavej funkcie.

Hlavnou zložkou každého chromozómu je DNA. Je to v tom, že hlavná genetická informácia je uložená, zdedená po rodičoch ich deťmi. V každej z týchto molekúl je špecifická sekvencia génov spôsobujúcich vývoj rôznych znakov.

DNA reťazec je dosť dlhý. Aby chromozómy mali mikroskopickú veľkosť, reťazce DNA sú silne skrútené. Nedávne genetické štúdie určili, že pre curling DNA molekúl sú potrebné aj špeciálne proteíny - históny, ktoré sa nachádzajú aj v jadre zárodočnej bunky.

Podrobnejšia štúdia štruktúry chromozómov ukázala, že okrem molekúl DNA sa tiež skladajú z proteínu. Táto kombinácia sa nazýva chromatín.

V strede každého chromozómu je centroméra - to je malá oblasť, ktorá ju delí na dve časti. Toto rozdelenie spôsobuje, že každý chromozóm má dlhé a krátke rameno. Keď je teda vyšetrený v mikroskope, má priečne pruhovaný vzhľad. Každý chromozóm má tiež svoje vlastné poradové číslo.

Spoločný súbor chromozómov živého organizmu sa nazýva karyotyp. U ľudí je to 46 chromozómov a napríklad ovocná muška Drosophila je iba 8.Vlastnosti štruktúry karyotypu a určenie dedičnosti určitého súboru rôznych vlastností.

Zaujímavé je, že tvorba pohlavných chromozómov nastáva aj v období vnútromaternicového vývoja. U plodu, ktorý je stále v maternici, sa pohlavné bunky už formujú, čo bude v budúcnosti potrebné.

Spermatozoa získavajú svoju činnosť oveľa neskôr - počas puberty (puberty). V tomto čase sa stávajú celkom mobilnými a schopnými hnojiť vajíčka.

Haploid set - čo to je?

Ak chcete začať s, mali by ste pochopiť, čo odborníci znamenajú "ploidy". Jednoduchšie povedané, tento výraz znamená multiplicitu. Pod ploidiou súboru chromozómov vedci znamenajú celkový počet takýchto súborov v konkrétnej bunke.

Keď už hovoríme o tejto koncepcii, experti používajú termín „haploid“ alebo „single“. To znamená, že jadro spermií obsahuje 22 jednotlivých chromozómov a 1 pohlavie. Každý chromozóm nie je spárovaný.

Haploidný súbor je charakteristickým znakom zárodočných buniek. Príroda nie je koncipovaná náhodne. Počas oplodnenia sa časť dedičnej genetickej informácie prenáša z otcovských chromozómov a niektoré z materskej. Zygota získaná v procese fúzie pohlavných buniek má teda plný (diploidný) súbor chromozómov v množstve 46 kusov.

Ďalšou zaujímavou vlastnosťou haploidného súboru spermií je prítomnosť pohlavného chromozómu v ňom. Môže byť dvoch typov: X alebo Y. Každý z nich určuje budúce pohlavie dieťaťa.

Každá sperma obsahuje len jeden pohlavný chromozóm. Môže to byť buď X alebo Y. Vaječná bunka má len jeden chromozóm X. Pri zlučovaní zárodočných buniek a kombinovaní sady chromozómov sú možné rôzne kombinácie.

 • XY, V tomto prípade je chromozóm Y zdedený po otcovi a X - od matky. S takou kombináciou zárodočných buniek sa vytvorí mužské telo, to znamená, že dedič sa čoskoro narodí v láske.
 • XX, V tomto prípade dieťa "prijíma" chromozóm X od otca a to isté od matky. Táto kombinácia zabezpečuje vytvorenie ženského tela, teda narodenie dievčatka neskôr.

Bohužiaľ, proces zdedenia genetickej informácie nie je vždy fyziologický. Zriedkavo, ale existujú určité patológie. K tomu dochádza, keď je v zygóte vytvorenom po oplodnení prítomný len jeden chromozóm X (monozómia), alebo naopak dochádza k zvýšeniu ich počtu (trizómia). V takýchto prípadoch sa u detí vyvinú pomerne závažné patologické stavy, ktoré ďalej výrazne zhoršujú ich kvalitu života.

Downova choroba je jedným z klinických príkladov patológií spojených so zhoršenou dedičnosťou chromozómového súboru. V tomto prípade dochádza k určitému „zlyhaniu“ v 21 pároch chromozómov, keď sa k nim pridáva tá istá tretia.

Zmena v chromozóme nastavená v tejto situácii prispieva k zmene dedičných znakov. V tomto prípade má dieťa určité vývojové chyby a vzhľad sa mení.

Ľudský genóm

  Pre normálne fungovanie každej somatickej bunky nášho tela je potrebných 23 párov chromozómov, ktoré boli získané po fúzii genetického materiálu materských a otcovských buniek. Celý súbor takto získaného genetického materiálu, genetikov nazývaných ľudský genóm.

  Štúdia genómu umožnila odborníkom určiť, že súbor ľudských chromozómov obsahuje sekvenciu viac ako 30 000 rôznych génov. Každý z génov je zodpovedný za vývoj určitého znaku v osobe.

  Určitá génová sekvencia tak môže určiť tvar očí alebo nosa, farbu vlasov, dĺžku prstov a mnoho ďalších znakov.

  Informácie o tom, čo sa prenáša na osoby s génmi, nájdete na nasledujúcom videu.

  Kalkulačka ovulácie
  Čas cyklu
  Trvanie menštruácie
  • menštruácia
  • ovulácie
  • Vysoká pravdepodobnosť koncepcie
  Uveďte prvý deň poslednej menštruácie.
  Informácie poskytnuté na referenčné účely. Nevykonávajte samoliečbu. Pri prvých príznakoch ochorenia sa poraďte s lekárom.

  tehotenstvo

  vývoj

  zdravie